Neuropsyrurgie
Hippocrates: “Het wezen van iedere ziekte is een te veel of een te weinig, alleen de lokalisatie is verschillend. En zo bestaat de geneeskunst in het wegnemen van het overtollige en dus schadelijke en het toevoegen van datgene wat ontbreekt. Het is daarbij niet voldoende, dat de arts al het nodige doet, maar zulks moet ook geschieden door de patiënt zelf, zijn naaste omgeving en de wereld rondom hem daar buiten”.

Wat is Neuropsyrurgie? Neuropsyrurgie (Neuro-Psy-Rurgie) is een nieuw begrip voor een geneesmethode die zowel geestelijk als lichamelijk ingrijpt. De naam Neuropsyrurgie is ontstaan, doordat de geneesmethode gebruik maakt van een lichaamsgerichte therapie die direct op het Neurologische systeem is gericht door middel van het oproepen van reflexen. Deze reflextechniek heeft een direct effect op de formatio reticularis (neurologisch regelstation o.a. het waak en slaap bewustzijn), mede daardoor op orgaanfuncties en emotioneel functioneren.

PSY staat voor een indringend psychotherapeutisch onderzoek dat tegelijk tot inzicht in oorzaak en gevolg van de aandoening resulteert. Tegelijk wordt, door gebruik te maken van het geboorteteken en conceptiemoment de patiënt getoond wat het leerproces is.

RURGIE staat voor chirurgie, omdat de combinatie van de psychotherapie en de lichamelijke behandeling een zo grijpend effect geeft, dat dit vergelijkbaar is met een chirurgische ingreep met onmiddellijk resultaat.

Indien u meer weten wilt over de behandelingsmethodiek, klik hier.