SHOCK- EN TRAUMA-THERAPIE (Somatic Experiencing®)

Wat houdt Somatic Experiencing® in? Bij deze therapie gaat het om reacties en spontane bewegingen van je lichaam die geheel buiten het denken en voelen omgaan. Want eigenlijk weet jouw lichaam perfect wat goed voor je is. Trauma associëren we vooral met ingrijpende gebeurtenissen als een zwaar ongeluk of misbruik. Het kan echter ook zijn veroorzaakt doordat je als kind lang in het ziekenhuis hebt gelegen. Kenmerkend is dat de situatie je overweldigde. In zo’n geval raakt je verlamt en de energie bevriest in je lijf. Doordat de energie geen uitweg vindt, gaat het lichaam compenseren. Meestal in de vorm van gedachten en gedrag, maar het kan ook leiden tot lichamelijke klachten die onze vrijheid in de weg staan, die ons dus beperken.

Voor wie is Somatic Experiencing® geschikt? Als je een van de hierna genoemde situaties herkent zou je baat kunnen hebben bij Somatic-Experiencing

  • je hebt moeite om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken (verlies van een diebare, een scheiding, sexueel misbruik, verkrachting, incest, ongeval, mishandeling, ingrijpende diagnose over een ziekte, etc.)
  • je loopt rond met een overladen zenuwstelsel, bent snel geïrriteerd
  • je bent getuige geweest van een ernstige gebeurtenis
  • je hebt ervaringen gehad met fysieke verwondingen (operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging, hoofdverwonding, auto-ongeluk etc.)
  • etc.

Waaom kan Somatic Experiencing® (SE) een goede aanpak zijn?Somatic Experiencing® is specifiek ontwikkeld voor shock en trauma; SE is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neuro-biologie en werkt daar waar trauma in het zenuwstelsel zit; het trauma hoeft niet steeds opnieuw verteld (en herbeleefd) te worden. SE wordt met goede resultaten in 12 landen toegepast.

«Trauma is geen psychologisch, maar in de eerste plaats een biologisch verschijnsel. Door de taal van ons lichaam te leren spreken kunnen we ons lichaam helpen zichzelf te genezen.»
«Trauma zit niet in de gebeurtenis, trauma zit in het zenuwstelsel.»
«Traumatherapie werkt met het effect van trauma en niet met de (her) beleving van de traumatische gebeurtenis zelf. »

Hoe werk ik met Somatic Experiencing®? Heling van shock en trauma werkt via het lichaam. Met andere woorden : het gaat om de informatie die in het lichaam is opgeslagen, om je reflexen, je onwillekeurige bewegingen, de bewegingen waarvan je je niet bewust bent. In deze therapie volg je de bewegingen die het lichaam maakt, bijvoorbeeld als je aan ruzie van je ouders denkt, wat gebeurt er in je lichaam : het kan buikpijn zijn, je adem inhouden of verstijfde schouders en nek. Vaak is het vreemd om je dit te realiseren. Net als in het echte leven als je iets naars hebt meegemaakt, moet je er rustig van bijkomen; zo is het in deze therapie ook. Je moet bijkomen van deze lichamelijke gewaarwordingen en je gedachten erbij. Dit laatste is heel belangrijk, want anders voel je je overspoeld en is het net of je het allemaal nog eens meemaakt. Alleen vertellen werkt niet. Het lichaam is hier het belangrijkste.

Deze therapie is een zeer zachte, accepterende en ondersteunende methode.